Detta kan jag hjälpa er med!

Förändringsledning.
Som förändringsledare alternativt coach lägger vi planen för våra Intressenter. Fokus är att få intressenterna att känna delaktighet och motivation att bidra i det kommande arbetet. Handlar det om förändringar som kan innefatta personalförändringar så planerar vi för det för att skapa bästa nåbara tillstånd hos de påverkade. Affärsperspektivet finns med genom hela processen för att säkerställa hållbarheten i arbetet tillsammans med beslutsfattare.

Seminarier / Utbildning i förändringsledning
Vad är det som väntar oss i den kommande förändringen, och hur säkerställer vi att vi gör ”så rätt vi kan”? Dessa är några av frågorna vi går igenom under arbetet.

Agil Coach
Som Agil Coach stöttar jag utvecklingsteamen i arbetet. Med fokus på att skapa/ behålla snabba värdeleveranser till vår kund kommer vi att både få en mycket positiv utvecklingskurva samt ett kreativt och innovativt team. Som coach lägger jag mitt fokus på att bana väg med att säkerställa att vi har ett tydligt VAD i vårt arbete för att sedan låta teamet iterera fram HUR för att skapa ständig förbättring.

Seminarie/ Utbildning i agilt arbete.
Varför skall man arbeta agilt och hur kommer det påverka oss? Vad finns det för hinder för att lyckas och hur hanterar vi dem? Om vi nu skall arbeta agilt var skall vi börja och hur gör vi det?

Säljledning.
Som säljledare säkerställer jag allt från prospekteringsarbetet till uppföljningen av affärerna. Jag kommer att fokusera på att stärka säljaren i säljprocessen samt se till att planeringen görs utifrån era kunders köpprocess.

Säljutbildning & förhandlingsteknik
Vad är det som faktiskt gör att man köper och vad kan vi göra för att vår avslutsfrekvens ökar?
Detta är något jag erbjuder som föreläsning eller utbildning.

Dessa är några frågor som vi arbetar med.

KONTAKT

E-post: anders@businesspassion.se

Mobil: 070-899 59 82

LinkedIn

=